URL đã trở thành một thuật ngữ quen thuộc với những người làm việc trong lĩnh vực SEO. Tuy nhiên, không ai cũng có đầy đủ và chi tiết kiến thức về URL. Trong bài viết dưới đây, Terus sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần để hiểu tầm quan trọng của URL chuẩn SEO của trang web. I. URL là gì? URL — Uniform Resource Locator là một phương tiện cho phép người dùng truy cập vào tài nguyên của mạng máy tính. Một cách đơn giản và hiệu quả là sử dụng liên kết URL để tạo ra nhiều liên kết đáng kể cho các trang web. Mọi tài nguyên đều có địa chỉ IP đầy đủ hoặc dạng đường liên kết cố định. Đường dẫn URL không phải là địa chỉ IP mà là một đoạn text có thể đọc được. Nó giúp máy tính liên hệ với server hiệu quả nhất. Mỗi URL đúng có thể dẫn đến một loại tài nguyên, chẳng hạn như trang HTML, tài liệu CSS, video, hình ảnh, … Đơn giản như một ngôi nhà, mỗi trang web có địa chỉ IP và địa chỉ IP thường rất dài và khó nhớ. Tìm hiểu thêm về https://terusvn.com/seo/url-la-gi-cach-toi-uu-duong-dan-url-chuan-seo/
URL đã trở thành một thuật ngữ quen thuộc với những người làm việc trong lĩnh vực SEO. Tuy nhiên, không ai cũng có đầy đủ và chi tiết kiến thức về URL. Trong bài viết dưới đây, Terus sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần để hiểu tầm quan trọng của URL chuẩn SEO của trang web. I. URL là gì? URL — Uniform Resource Locator là một phương tiện cho phép người dùng truy cập vào tài nguyên của mạng máy tính. Một cách đơn giản và hiệu quả là sử dụng liên kết URL để tạo ra nhiều liên kết đáng kể cho các trang web. Mọi tài nguyên đều có địa chỉ IP đầy đủ hoặc dạng đường liên kết cố định. Đường dẫn URL không phải là địa chỉ IP mà là một đoạn text có thể đọc được. Nó giúp máy tính liên hệ với server hiệu quả nhất. Mỗi URL đúng có thể dẫn đến một loại tài nguyên, chẳng hạn như trang HTML, tài liệu CSS, video, hình ảnh, … Đơn giản như một ngôi nhà, mỗi trang web có địa chỉ IP và địa chỉ IP thường rất dài và khó nhớ. Tìm hiểu thêm về https://terusvn.com/seo/url-la-gi-cach-toi-uu-duong-dan-url-chuan-seo/
TERUSVN.COM
URL Là Gì? Cách Tối Ưu Đường Dẫn URL Chuẩn SEO
URL là một phương tiện cho phép người dùng truy cập vào tài nguyên của mạng máy tính. Mọi thông tin về URL sẽ có đầy đủ trong bài viết này!
0 Comments 0 Shares
Sponsored