• CEO saat USAKINGZ
  • Hayatımızda New York, USA
  • Kimden New York, USA
  • Okudu Engineer saat University of Torrento
    Class of MSC on electrical engineering
  • Female
  • Ardından: 0 people
Change Language
Turkish - Change Language
Son Güncellemeler
Daha Hikayeler