Download Oxford Harmonize Pdf Audio Video 2023 "Harmonize" là một chương trình giáo dục dành cho học sinh trung học, bao gồm 6 cấp độ, được thiết kế nhằm tạo ra một môi trường học tập hợp tác trong lớp. Dự án này được phát triển bởi Robert Quinn, Rob Sved, Nicholas Tims, Daniel Brayshaw với mục tiêu không chỉ truyền đạt kiến thức ngôn ngữ mà còn khuyến khích phát triển kỹ năng làm việc nhóm cho học sinh thông qua việc thực hiện các dự án có cấu trúc và dễ quản lý trong mỗi giai đoạn học. Website: https://ebook-tienganh.com/harmonize/ #ebook_tienganh #ebook #tienganh #harmonize
Download Oxford Harmonize Pdf Audio Video 2023 "Harmonize" là một chương trình giáo dục dành cho học sinh trung học, bao gồm 6 cấp độ, được thiết kế nhằm tạo ra một môi trường học tập hợp tác trong lớp. Dự án này được phát triển bởi Robert Quinn, Rob Sved, Nicholas Tims, Daniel Brayshaw với mục tiêu không chỉ truyền đạt kiến thức ngôn ngữ mà còn khuyến khích phát triển kỹ năng làm việc nhóm cho học sinh thông qua việc thực hiện các dự án có cấu trúc và dễ quản lý trong mỗi giai đoạn học. Website: https://ebook-tienganh.com/harmonize/ #ebook_tienganh #ebook #tienganh #harmonize
EBOOK-TIENGANH.COM
Download Oxford Harmonize Pdf Audio Video 2023
Download Oxford Harmonize Pdf Audio Video 2023: Student's Book, Workbook, Teacher's Guide, Tests, Resources, Answer Key
0 Comments 0 Shares
Sponsored