https://xoilac.group/tin-tuc/roberto-firmino-hanh-trinh-tu-maceio-den-san-co-lung-danh-dUwaMaF
https://xoilac.group/tin-tuc/roberto-firmino-hanh-trinh-tu-maceio-den-san-co-lung-danh-dUwaMaF
XOILAC.GROUP
Roberto Firmino: Hành Trình Từ Maceio Đến Sân Cỏ Lừng Danh - Xoilac.Group
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira, hay còn được biết đến với tên gọi Firmino, sinh ngày 2 tháng 10 năm 1991 tại khu phố Trapiche da Barra, Maceió, Alagoa...
0 Comments 0 Shares
Sponsored