Cao Bằng là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam và có hành chính được tổ chức theo mô hình tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Dưới đây là một số thông tin về hành chính Cao Bằng: Tổ chức hành chính: Cao Bằng là một tỉnh thuộc quản lý của Chính phủ Việt Nam. Tỉnh này không có địa phương cấp huyện, mà thay vào đó có các huyện và thành phố trực thuộc trung ương. Đơn vị hành chính: Cao Bằng được chia thành 1 thành phố và 11 huyện. Thành phố: Cao Bằng (thủ phủ). Huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hà Quảng, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Quảng Uyên, Thạch An, Thông Nông, Trà Lĩnh, Trùng Khánh. Xem thêm bài viết chi tiết tại: https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-mien-bac
Cao Bằng là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam và có hành chính được tổ chức theo mô hình tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Dưới đây là một số thông tin về hành chính Cao Bằng: Tổ chức hành chính: Cao Bằng là một tỉnh thuộc quản lý của Chính phủ Việt Nam. Tỉnh này không có địa phương cấp huyện, mà thay vào đó có các huyện và thành phố trực thuộc trung ương. Đơn vị hành chính: Cao Bằng được chia thành 1 thành phố và 11 huyện. Thành phố: Cao Bằng (thủ phủ). Huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hà Quảng, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Quảng Uyên, Thạch An, Thông Nông, Trà Lĩnh, Trùng Khánh. Xem thêm bài viết chi tiết tại: https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-mien-bac
MEEYMAP.COM
Bản đồ Miền Bắc, Việt Nam khổ lớn phóng to mới nhất 2024
Bản đồ Miền Bắc, Việt Nam cập nhật mới nhất năm 2024 như bản đồ giao thông và bản đồ hành chính các tỉnh phía Bắc. Hãy tham gia cùng Meey Map tại Meey Map và hy vọng bạn sẽ có được thêm nhiều thông tin hữu ích từ bài viết này.
0 Comments 0 Shares
Sponsored